Ohita navigaatio

Verkostolla töihin -hanke

Verkostolla töihin -hanke tarjoaa monikielistä asiakasohjausta työhön ja koulutukseen liittyen sekä työnantajapalvelua työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi.

Verkostolla töihin -hanke tarjoaa arabian-, darin-, kurdin-, somalin- ja ukrainankielistä asiakasohjausta työhön ja koulutukseen liittyen sekä työnantajapalvelua työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi. Hanke tukee maahanmuuttaneiden työllistymisen ja kotoutumisen edistämistä Turun työllisyysalueella.

Palvelut henkilöasiakkaille

Palvelut yrityksille

Hanke etenee viidessä toimintakokonaisuudessa:

  • Kieliryhmien vertaistuki
  • Koulutukset
  • Työllisyysalueen yhteistyö
  • Työnantajien vastaanottavuus
  • Konkreettinen ohjaustyö

Toiminnallaan hanke rakentaa yhteistyöhön perustuvaa mallia kotoutumisen ja maahanmuuttaneiden työllisyyden edistämiseen Turun työllisyysalueen kuntien, työelämän, viranomaisten, koulutuksen järjestäjien, hyvinvointialueen sekä maahanmuuttajayhdistysten ja -yhteisöjen kesken. Yhteistyökumppanuuksilla ja verkostoyhteistyön luomisella toimijoiden kotoutumisyhteistyö tiivistyy. Yhteistoimintamallin myötä keskinäinen tiedonkulku paranee ja toimijat tuntevat paremmin toistensa roolit kotoutumisen ja työllistymisen tukemisessa, mikä edistää kotoutumista rakenteellisesti.

Hankkeen tuloksia, uusia toimintoja ja työkaluja hyödynnetään Turun kaupungin kotoutumispalveluiden sekä Turun työllisyysalueen toiminnassa, ja tietoa hankkeesta ja sen tuloksista levitetään valtakunnallisesti.

Kesto

1.1.2024–31.12.2026

Toiminta-alue

Turun työllisyysalue

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+),

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma,

Toimintalinja: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi; Erityistavoite: 4.1. Polkuja töihin

Rahoittava viranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kokonaisrahoitus: 423 243 €

Omarahoitus: 105 813 €

Yhteystiedot

Manu Jalonen

Projektipäällikkö