Ohita navigaatio

Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi

Ohjelma määrittelee kaupungin muunkielisen väestön kotoutumisen edistämiseksi tehtävät toimenpiteet.

Turun kaupungin uusi ohjelma kotoutumisen edistämiseksi on ihmislähtöinen ja tutkittuun tietoon perustuva. Ohjelma edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Sen keskiössä ovat kotoutujan omat tarpeet. Ohjelma on voimassa vuosina 2022-2025.

Ohjelmassa otetaan huomioon kaikki Turun alueella asuvat maahan muuttaneet oleskelun perusteesta riippumatta. Turun kotouttamisohjelman tavoitteissa korostuvat erityisesti kotoutumisen painopisteet, joita ovat suomen tai ruotsin kielen oppiminen, muu koulutus ja työllistyminen, suomenkielisten ystävien saaminen sekä turvallisuus.

Kuntien on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa kerran valtuustokaudessa. Kotouttamisohjelman aikana kotoutumislaki uudistuu kotoutumisen nopeuttamiseksi ja samalla kokonaisvastuu siirtyy kunnille. Lisäksi vuonna 2023 hyvinvointialueet aloittavat sekä Ukrainasta sotaa paenneille tilapäisen suojelun parissa olleille aukeaa mahdollisuus kotikuntaoikeuteen ja he tulevat kuntakokeilun asiakkaiksi.

Tutustu kotouttamisohjelmaan: