Ohita navigaatio

Turku myönsi Vuoden monikulttuurisuusteko -palkinnon Suomen Ukrainalaiset ry:lle

Suomen Ukrainalaiset ry on edistänyt toiminnallaan erityisesti ukrainalaisten pakolaisten asemaa ja kotoutumista Suomeen. Turun kaupunki valitsee Vuoden monikulttuurisuusteon nostaakseen esille moninaisen Turun kansainvälistä luonnetta.

Julkaistu:

– Olemme erittäin ylpeitä saadessamme tämän palkinnon. Me kaikki olemme erilaisia ja toivon, että erilaisuutemme tuo maailmaan rikkautta ja rakkautta, sanoo palkinnon vastaanottanut Olena Herasymenko Suomen Ukrainalaiset ry:stä.

Vuosittain myönnettävää monikulttuurisuusteko -palkintoa on jaettu Turussa vuodesta 2006 alkaen. Palkinnon saajan valitsee Turun monikulttuurisuusneuvosto. Tunnustus voidaan myöntää henkilölle, yritykselle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, joka edistää esimerkillisesti ja konkreettisesti monikulttuurisuutta. Lisäksi palkinnon saaja lisää kontakteja ja keskinäistä ymmärrystä maahanmuuttajaväestön ja kantaväestön kesken sekä toimii ennakkoluulottomasti suvaitsevaisuuden ja integroitumisen edistämiseksi.

Tukea, yhteisöllisyyttä ja kulttuuriperinnön vaalimista

Suomen Ukrainalaiset ry / Українці Фінляндії / Ukrainians of Finland on yksi useista Suomessa aktiivisesti toimivista ukrainalaisten maahanmuuttajien itsensä perustamista kansalaisjärjestöistä. Vuonna 2011 perustetun yhdistyksen toiminnan tavoitteena on yhdistää ja edustaa Suomessa asuvia ukrainalaisia, ylläpitää ukrainalaisten kulttuuriperintöä ja levittää tietoa Ukrainasta. Yhdistyksen toiminta on keskittynyt Turkuun ja sen lähialueille.

Yhdistys tarjoaa muun muassa neuvontaa ja ohjausta tukeakseen Suomeen muuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä, järjestää monipuolisia tapahtumia ja toimintaa eri-ikäisille ja tukee suomen ja ukrainan kielen opetusta ja kulttuurien tuntemusta.

– Yhdistyksemme sanoma on, että jokainen kansa ja kieli on arvokas, ja jokainen henkilö on vielä arvokkaampi, Herasymenko sanoo.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena Suomen Ukrainalaiset ry on kuluvan vuoden aikana muuttanut toimintansa painopistettä ja keskittynyt erityisesti Suomeen saapuvien ukrainalaispakolaisten vastaanottamiseen sekä Ukrainan tukemiseen.

Pormestari Minna Arve luovuttaa vuoden monikulttuurisuusteko -palkinnon Suomen Ukrainalaiset ry:n edustajalle Olena Herasymenkolle. Kuva: Anna Paulus / Turun kaupunki.

Ajankohtaisuuden lisäksi monikulttuurisuusteon valinnassa korostettiin yhteisöllisen toiminnan merkitystä. Yhdistys on auttanut ukrainalaisia pääsemään Suomessa osaksi sekä kotoisaa yhteisöä että suomalaista yhteiskuntaa.

Suomen Ukrainalaiset ry on aloittanut myös Turun Ukraina-keskuksen toiminnan Turun kaupungin Kotoutumisen osaamiskeskuksen tiloissa marraskuusta 2022 alkaen. Keskuksen tarkoitus on koota Turun ukrainalaisia yhteen ja tarjota heille sekä muillekin maahanmuuttajille harrastusmahdollisuuksia, kotoutumista tukevaa tietoa sekä mahdollisuuden opiskella suomen kieltä. Keskus tarjoaa myös paikan kulttuurien välisille kohtaamisille.

Monikulttuurinen itsenäisyysjuhla kutsuu juhlimaan moniarvoisuutta

Turun kaupungin pormestari Minna Arve jakoi Vuoden monikulttuurisuusteko -palkinnon 1.12.2022 talolla vietettävässä Monikulttuurisessa itsenäisyysjuhlassa. Vuotuinen juhla järjestettiin Turun VPK:n talolla. Kahden vuoden tauon jälkeen juhlaa voitiin viettää jälleen kasvokkain.

Monikulttuurinen itsenäisyysjuhla on Turun kaupungin ja monikulttuuristen toimijoiden yhteistyössä järjestämä tilaisuus, joka kokoaa turkulaiset yhteen juhlistamaan moniarvoista itsenäistä Suomea. Juhlaa on järjestetty jo yli kymmenen vuotta. Tänä vuonna juhlaa ovat järjestämässä Turun kaupungin lisäksi Länsi-Suomen ETNO, Monikulttuurisuusneuvosto, MVKK ry, Turun Tyttöjen Talo, Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, United Artists ry, Suomen Ukrainalaiset ry, Punainen Ristin Varsinais-Suomen piiri ja Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.