Ohita navigaatio

Tulevia koulutuksia tilapäistä suojelua saaville henkilöille

Julkaistu:

PrepProg – Preparatory Programme for Higher Education Studies in English (30 ECTS)

Englanninkielinen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus (30 op)

 • Suunnattu Suomessa asuville tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
 • Tavoitteena englannin kielen taidon ja muiden korkeakouluopiskelussa tarvittavien taitojen kehittäminen. Koulutukseen sisältyy opiskelijan valinnan mukaan myös suomen tai ruotsin kielen opintoja.
 • Koulutuksessa edellytetään englannin kielen taitoa vähintään taitotasolla B1.
 • Järjestetään verkossa 12.9.2023–16.2.2024. Opiskeluun sisältyy lähes päivittäisiä verkkotapaamisia.
 • Hakuaika on käynnissä ja päättyy 30.4.2023.
 • Koulutus on maksuton.

Lisätietoja englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi: www.prepprog.fi

Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (35 op)

Networks for a career in Finland – studies for highly educated immigrants (35 ECTS)

 • Suunnattu Suomessa asuville, korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Koulutukseen voivat osallistua niin tilapäistä suojelua saavat henkilöt kuin muutkin korkeasti koulutetut maahanmuuttajat.
 • Tavoitteena on osaamisen täydentäminen ilman uuden tutkinnon suorittamista sekä työelämäverkostojen rakentaminen. Kurssiin sisältyy myös opiskelijan omaa kielitaitotasoa vastaavia suomen kielen opintoja.
 • Koulutuksen voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Suomen tai englannin kielen taidon tulee olla vähintään taitotasolla B1.
 • Koulutus alkaa 22.8.2023 ja sen kesto on opiskelijan valinnan mukaan 6–11 kk.
 • Osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksena. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opiskelua ja työharjoittelua.
 • Hakuaika on käynnissä ja päättyy 4.6.2023.
 • Koulutus on maksuton tilapäistä suojelua saaville. Muille koulutuksen hinta on 420 €.

Lisätietoja suomeksi: Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)

Lisätietoja englanniksi: Networks for a career in Finland – studies for highly educated immigrants | 35 cr – Turku University of Applied Sciences (tuas.fi)

Open programming and database courses – training for those receiving temporary protection (5–28 ECTS)

 • Suunnattu Suomessa asuville tilapäistä suojelua saaville henkilöille.
 • Kurssit sisältyvät ICT-alan tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmaan.
 • Osallistuminen on mahdollista yhdelle tai useammalle kurssille.
 • Kurssit järjestetään keväällä 2023 ja syksyllä 2023.
 • Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja englanniksi: Open programming and databases course – training for those receiving temporary protection | 5-28 cr – Turku University of Applied Sciences (tuas.fi)

Sairaanhoitajaksi Suomessa

 • Suunnattu EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneille, ei Bachelor-tasoisille sairaanhoitajille.
 • Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa työskenteleminen sairaanhoitajana Suomessa.
 • Koulutuksessa edellytetään suomen kielen taitoa vähintään taitotasolla A2.1.
 • Koulutukseen on jatkuva haku, joka kestää 31.5.2024 saakka.
 • Koulutus on maksuton. Opiskelija maksaa kuitenkin itse mahdolliset Valviran lupamaksut.

Lisätietoja suomeksi: Sairaanhoitajaksi Suomessa – EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneen, ei Bachelor-tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)