Ohita navigaatio

Sadat ukrainalaiset ovat ryhtyneet turkulaisiksi

Julkaistu:

Jo yli 400 ukrainalaista on saanut uuden kotikunnan Turusta. Ryhdy turkulaiseksi -projektin tavoitteena on tukea tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kotoutumista Turkuun.

Ryhdy turkulaiseksi -kampanja on tämän vuoden maaliskuusta lähtien aktiivisesti edistänyt ukrainalaisten kotikuntalaisuutta Turussa. Ukrainan sotaa paenneilla, tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on mahdollisuus hakea kotikuntaoikeutta, kun tilapäinen suojelu on jatkunut vähintään vuoden. Pansion vastaanottokeskukseen saapuneista noin 4500 ukrainalaisesta sotapakolaisesta suurella osalla on oikeus hakea kotikuntaa.

Ukrainalaisille suunnatut infotilaisuudet, verkkosivusto ihturku.fi/ukraina ja painetut tiedotteet ovat löytäneet kohdeyleisönsä hyvin. Projekti on järjestänyt yhteensä 9 ukrainankielistä info-tilaisuutta, jotka täydentyvät tämän vuoden aikana vielä kolmella tilaisuudella Kotoutumisen osaamiskeskuksessa Linnankadulla.

Ilkka Vuonola luennoi ukrainalaisille

Muunkieliset Turun kasvun moottorina

Vaikka koko Suomessa ukrainalaiset ovat hakeneet odotettua vähemmän kotikuntalaisuutta, on Turussa tilanne hyvä. Elokuun alussa Turussa ylittyi 400:n kotikuntalaisen raja ja tavoite tuhannesta uudesta turkulaisesta näyttäisi lähivuosien aikana toteutuvan.

Elokuussa uutisoitu 200 000 asukkaan rajan rikkoutuminen Turussa nojaa vahvasti muunkieliseen väestöön. Tällä hetkellä noin joka seitsemäs turkulainen on muunkielinen ja tuoreimpien tilastojen mukaan määrä on vahvassa kasvussa.

Ryhdy turkulaiseksi -kampanjan koordinaattorin Frans Hartmanin mukaan projektissa ei olisi saavutettu toivottuja tuloksia ilman vahvaa yhteistyötä.

— Projekti on alusta asti toiminut hyvässä yhteistyössä International House Turun asiantuntijoiden, muiden Turun kaupungin toimijoiden, Pansion vastaanottokeskuksen sekä Suomen Ukrainalaiset ry:n kanssa. Olemme jälleen kerran yhdessä todistaneet Turun vetovoiman, Hartman iloitsee.

Projektikoordinaattori Frans Hartman on erityisen tyytyväinen hanketoimijoiden yhteistyöhön