Ohita navigaatio

Korkeakouluopinnot Ukrainasta paenneille Turun Ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulu aloittaa uuden opintokokonaisuuden Ukrainasta paenneille. Koulutuksen aikana opiskelijat pääsevät suorittamaan oman alansa tai itseään kiinnostavan alan korkeakouluopintoja. Opinnot voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Julkaistu:

Korkeakouluopinnot Ukrainasta paenneille, 35 op

Koulutuksessa kehitetään yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja, minkä lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa valitsemansa alan korkeakouluopintoja. Koulutukseen sisältyy myös englannin ja/tai suomen kielen opintoja. Opiskelija saa todistuksen suorittamastaan koulutuksesta. Jos opiskelija suorittaa koulutuksessa 35 op tiettyyn AMK-tutkintoon sisältyviä opintoja, hän voi koulutuksen jälkeen hakea suorittamiensa opintojen perustella avoimen AMK:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Koulutus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti seuraavista opinnoista:

  • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op
  • Englannin kieli, 3–6 op
  • Suomen kieli, 5–10 op
  • Alakohtaiset opinnot, 10–20 op

Opetuskieli riippuu yksittäisen opiskelijan valitsemista opintojaksototeutuksista.

Kurssi on tarkoitettu Ukrainasta sotaa paenneille tilapäistä suojelua saaville sekä muille, joille annetaan Suomessa tilapäistä suojelua. Koulutukseen voi ilmoittautua täyttämällä hakulomakkeen Opintopolku-palvelussa 1.6.–31.12.2022 välisenä aikana. Koulutukseen hyväksytään enintään 30 henkilöä, ja opiskeluoikeus kestää 31.7.2023 asti. Koulutus käynnistyy 23.8.2022 tai sen jälkeen, kun koulutukseen on ilmoittautunut vähintään 10 henkilöä.

Opiskelu edellyttää riittävää englannin tai suomen kielen taitoa. Englannin tai suomen kielen taidon tulee olla vähintään taitotasolla B1.

Lue tarkat tiedot kurssista Opintopolku-sivuilta.